• LOB-scan

  LOB-scan

  Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen hoe LOB in de mbo-instelling er op dit moment voor staat. De LOB-scan is een gepreksinstrument om samen met medewerkers met verschillende functies te kijken waar de mbo-instelling staat. Van daaruit…

 • Varianten vormgeving LOB

  Varianten vormgeving LOB

  Een succesvolle implementatie van LOB vereist dat de vijf loopbaancompetenties aan bod komen, de leeromgeving praktijkgericht is, gericht op dialoog en het de mogelijkheid biedt om keuzes te maken. Voor de feitelijke uitwerking en inrichting van…

 • Kwaliteitskaart LOB

  Kwaliteitskaart LOB

  Gezien het feit dat LOB steeds belangrijker wordt voor het onderwijs ontstaat er een behoefte om vanuit managementperspectief te kijken hoe LOB geborgd kan worden binnen de organisatie. In samenwerking met LOB deskundigen vanuit verschillende…

 • Analyse instrument implementatie

  Analyse instrument implementatie

  Onderzoeken laten zien dat de implementatie van een veranderingen vaak moeizaam verloopt. Ruim 70 procent van de veranderingen in Nederlandse organisaties loopt vroegtijdig vast of realiseert niet het beoogde resultaat. Een goede aanpak van het…

 • Inspiratiefilmpje 'LOB: een kwestie van goed leiderschap'

  Inspiratiefilmpje 'LOB: een kwestie van goed leiderschap'

  Laat je inspireren door deze impressie van de workshop 'LOB, een kwestie van leiderschap', georganiseerd door het Stimuleringsproject LOB in het mbo tijdens 'De Managemenconferentie 2015: NIEUW VAKWERK',  gegeven door Peer van…

 • 'LOB in mbo, van inspiratie naar realisatie

  'LOB in mbo, van inspiratie naar realisatie

  Het beste uit jongeren naar boven halen. En ze actief begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. Een belangrijke, maar ook ambitieuze en soms pittige taak.  Deze publicatie is tot stand gekomen op basis…