• Toolkit voor Schoolcoaches

  Toolkit voor Schoolcoaches

  In deze Toolkit is informatie te raadplegen voor schoolcoaches die in hun eigen onderwijsorganisatie collega’s of teams opleiden tot het voeren van het professionele loopbaangesprek. In drie digitale boekjes (vergezeld door een vierde boekje…

 • Kwetsbare jongeren

  Kwetsbare jongeren

  Leerlingen op het mbo niveau 1 (entreeopleidingen) en vaak ook op niveau 2, hebben specifieke leerlingkenmerken. Ze worden vaak gezien als een ‘lastige’ doelgroep met een complexe problematiek. Het zijn jongeren die zich nog wel eens…

 • Loopbaanreflectiegesprek

  Loopbaanreflectiegesprek

  Een goed loopbaangesprek stelt de student in staat een gevoel voor richting en identiteit te ontwikkelen. Het is een gesprek dat uit vier onderdelen bestaat: Terugkijken naar een ervaring Reflecteren op deze ervaring met als doel kwaliteiten…

 • Behoefte aan ondersteuning

  Behoefte aan ondersteuning

  Om professionals en scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van de eigen (LOB) professionaliteit kan externe deskundigheidsbevordering soms waardevol zijn. Het Servicepunt LOB in het mbo denkt graag met u mee hoe u dit kunt organiseren en welke…

 • Publicatie: Loopbaanreflectie en docenten

  Publicatie: Loopbaanreflectie en docenten

  Scholen realiseren zich steeds meer dat loopbaanbegeleiding belangrijk is om hun studenten voor te bereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Van alle kanten wordt van studenten immers meer zelfsturing verwacht in hun…

 • Publicatie 'Loopbaanreflectie in dialoog'

  Publicatie 'Loopbaanreflectie in dialoog'

  Het wordt steeds duidelijker dat het voeren van een goed loopbaangesprek metde student zeer waardevol is. Het is vaak de enige ingang om de student te reflecteren op zijn ervaringen in het leer- en werkproces en hem zo werkelijk te kennen. Die…

 • Publicatie: Loopbaanleren in school en praktijk

  Publicatie: Loopbaanleren in school en praktijk

  Een pilotgroep van BPV-docenten en praktijkbegeleiders/-opleiders volgde een  training gericht op het voeren van loopbaangerichte begeleidingsgesprekken binnen de BPV. De pilot is uitgevoerd binnen het Friesland College en het Drenthe…

 • Publicatie 'Leren luisteren en loopbaanleren'

  Publicatie 'Leren luisteren en loopbaanleren'

  In deze publicatie wordt verslag gedaan van de opzet en inhoud van het professionaliseringstraject en de resultaten van het onderzoek naar effectiviteit van dit traject.