• Loopbaanmagazijn

  Loopbaanmagazijn

  Behoefte aan opdrachten die de ontwikkeling van loopbaancompetenties van studenten stimuleren? In dit loopbaanmagazijn kun je die vinden. Iedere loopbaancompetentie is opgenomen in een apart boekje, waaraan vervolgens oefeningen en opdrachten zijn…

 • Financieel Slim studeren met een beperking

  Financieel Slim studeren met een beperking

  Studiekiezers die van mbo naar hbo willen doorstromen zijn vaak niet goed op de hoogte van de (financiële) regelingen die van toepassing zijn voor het studeren met een functiebeperking. Daarom hebben het ministerie van OCW, het…

 • Voorwaarden voor subsidieverstrekking mbo-hbo bekend

  Voorwaarden voor subsidieverstrekking mbo-hbo bekend

  In het actieplan gelijke kansen kondigden de minister en staatssecretaris van OCW een subsidie aan die bijdraagt aan een verbetering van de doorstroom tussen het mbo en hbo. De voorwaarden voor deze subsidie staan beschreven in een regeling die op…

 • Themabijeenkomst Doorstroom mbo-ho en het keuzedeel doorstroom hbo

  Themabijeenkomst Doorstroom mbo-ho en het keuzedeel doorstroom hbo

  Het Servicepunt LOB mbo organiseerde op 14 februari 2017 samen met de MBO Raad de themabijeenkomst Doorstroom mbo-ho en het keuzedeel ho. De themabijeenkomst bestond uit twee plenaire gedeeltes en ruimte om workshops te volgen. Het ecbo trapte af…

 • Methodes/instrumenten LOB externe leveranciers

  Methodes/instrumenten LOB externe leveranciers

  Welke leveranciers van methodes/instrumenten voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding zijn er? En wat is globaal hun aanbod? Hoe kunnen deze producten eventueel ingezet worden in het onderwijsprogramma van de student? Het Servicepunt LOB…

 • Een loopbaangerichte leeromgeving

  Een loopbaangerichte leeromgeving

  Door het creëren van een loopbaangerichte leeromgeving kunnen scholen leerlingen en studenten beter begeleiden bij hun keuzes in de (onderwijs)loopbaan. Dit verstevigt hun arbeidsidentiteit en ze ontwikkelen hun loopbaancompetenties. Een…

 • Doorstroom vmbo-mbo

  Doorstroom vmbo-mbo

  Een doorlopend LOB-programma vmbo-mbo ondersteunt jongeren bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties. Dat houdt immers niet op met het behalen van het vmbo-diploma. En evenmin begint het opnieuw bij de start van de mbo-opleiding.…

 • Intake

  Intake

  De meeste aankomende mbo-studenten krijgen  in meer of mindere mate met intake te maken, met als doel hen zo goed mogelijk op een passende plek in het opleidingslandschap te plaatsen. In de afgelopen jaren zijn diverse betrokkenen bij het…

 • Doorstroom na het mbo

  Doorstroom na het mbo

  Jongeren staan (steeds) voor moeilijke keuzes als het om hun loopbaan gaat - welke studie kiezen ze, wat voor werk willen ze doen? Hoe vinden zij hun weg in (voor hen) nog onbekende werelden? Uitgestippelde routes zijn er niet, zeker niet als het…

 • Opdrachtenserie Netwerken

  Opdrachtenserie Netwerken

  De opdrachtenserie netwerken heeft tot doel de student te ondersteunen bij de ontwikkeling van de competentie 'netwerken'. Dit betekent: 'in gesprek gaan met mensen die je (nog niet) kent over jouw loopbaanontwikkeling en jouw…

 • LOBbook

  LOBbook

  LOBbook Is een digitaal instrument waarmee de student op een eenvoudige en prettige manier kan werken aan de vijfloopbaan competenties die hen een stap op weg helpen in het keuzeproces. Het instrument is hiervoor speciaal ontwikkeld en biedt…

 • LOB en het onderwijscurriculum

  LOB en het onderwijscurriculum

  Op dinsdag 8 november vond de Themabijeenkomst LOB en het onderwijscurriculum plaats. Tijdens deze bijeenkomst maakten de deelnemers kennis met diverse praktische tools en informatie die kunnen helpen vorm en inhoud te geven aan LOB binnen de…

 • Mentoring

  Mentoring

  In Nederland houden diverse organisaties zich bezig met mentoring. Mbo-instellingen kunnen natuurlijk hier hun voordeel mee doen omdat deze projecten veel inzichten bieden welke ook binnen de mbo-instelling ingezet kunnen worden. Daarom…

 • Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij LOB?

  Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij LOB?

   ‘Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij LOB?’ Dat staat centraal in deze publicatie. We laten zien welke kansen peer-2-peer-ondersteuning biedt om loopbaanleren in uw mbo-instelling verder vorm te geven. Denk hierbij aan…

 • LOB in de regio: samen werken, samen leren

  LOB in de regio: samen werken, samen leren

  Het is in het onderwijs allerminst vanzelfsprekend dat goed opgeleide, ervaren professionals zelf in hoge mate bepalen hoe ze hun werk doen. De regelgevende overheid, de onderwijsinspectie en leidinggevenden in het onderwijs ontnemen docenten een…

 • Sociale media

  Sociale media

  Sociale media zijn inmiddels overal. Het onderwijs zoekt naar manieren om het gebruik van sociale media van toegevoegde waarde te laten zijn. Niet alleen als communicatiekanaal, maar ook als hulpmiddel en versneller voor het actualiseren van het…

 • Techniek

  Techniek

  In de regio Noordoost-Brabant werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven als ‘Toptechniek in bedrijf’ samen aan een doorlopende leerlijn voor opleidingen in de techniek. Hierdoor is een samenwerking…

 • Studiekeuzecheck voor het mbo

  Studiekeuzecheck voor het mbo

  Met een studiekeuzecheck toets je of een opleiding goed bij je past. Eerder was er al een studiekeuzecheck voor het hbo, na de zomer kent het mbo een eigen variant.  Een studiekeuzecheck voor het mbo zou jongeren moeten helpen een opleiding…

 • Vakwedstrijden in het mbo

  Vakwedstrijden in het mbo

  Vakwedstrijden zijn niet nieuw. Ze bestaan sinds de jaren ’60 en worden ook internationaal gehouden (met deelnemers uit ruim vijftig landen). De wedstrijden zijn nadrukkelijk geen doel op zich, maar vooral een middel voor de student om op…

 • Levensechte opdrachten

  Levensechte opdrachten

  Levensechte opdrachten vragen van studenten dat zij hun kennis en vaardigheden integraal toepassen in een beroepssituatie. Deze opdrachten moeten inspireren én studenten inzicht geven in hun leerproces, hun kwaliteiten en ambities. De…

 • Excellentie

  Excellentie

  Excellentie is een lastig woord. Onze gewoonte (het woord zegt het al) is om ‘gewoon’ te willen zijn, om niet op te vallen. Toch benadrukken we hier dat het niet gaat om opvallen, maar om jezelf ontwikkelen, je eigen talenten ontdekken…

 • Ouderbetrokkenheid

  Ouderbetrokkenheid

  Elke onderwijsinstelling maakt, impliciet of expliciet, een aantal fundamentele keuzes die bepalend is voor de uitvoering van het onderwijs. Die keuzes gaan vooral over het doel dat de instelling voor ogen heeft en over de manier waarop ze dat…

 • Diversiteit

  Diversiteit

  Uit onderzoeken en ervaringen van docenten en studenten blijkt dat Nieuwe Nederlanders (jongeren met een niet-Nederlandse herkomst) meer in hun mars hebben dan zij nu vaak nog laten zien. En juist LOB, mits afgestemd op de karakteristieken van…

 • MBO Stad en Beroepen in Beeld

  MBO Stad en Beroepen in Beeld

  Beroepen in Beeld en MBO Stad horen bij elkaar. Beide websites geven het overzicht van welke beroepen er in Nederland in op mbo-niveau te vinden zijn. MBO Stad vertelt je meer over de bijbehorende opleidingen, Beroepen in Beeld vertelt je meer…

 • Studie in Cijfers

  Studie in Cijfers

  Om studenten goed voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat ze een goede studiekeuze maken. Studiekiezers en hun ouders hebben recht op betrouwbare, onafhankelijke, actuele, toegankelijke én vergelijkbare…

 • Integratie LOB binnen de beroepspraktijk

  Integratie LOB binnen de beroepspraktijk

  Het verwerven van loopbaancompetenties kan het beste in een krachtige leeromgeving plaatsvinden. Maar aan welke voorwaarden moet een leeromgeving voldoen om echt meerwaarde te hebben voor opleiding, bedrijf en student? De werkgroep Praktijkleren…