Website Expertisepunt LOB VO-MBO live!

Website Expertisepunt LOB VO-MBO live!

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB VO-MBO gestart. De website www.expertisepuntlob.nl is inmiddels live en hierop is alle informatie van de website www.lob4mbo.nl ontsloten. Deze website zal eind 2017 worden afgesloten.

Het Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo- en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten. Het expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert.

Zij ontsluit alle informatie over lob op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van lob, de kwaliteitsborging, professionalisering en over lob op de overgangen (vo-mbo-ho). Het expertisepunt is hiermee een vervolg op de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. Alle informatie, handreikingen en scans van de stimuleringsprojecten blijft via het expertisepunt lob beschikbaar.