Van Servicepunt LOB naar Expertisepunt LOB VO-MBO

Van Servicepunt LOB naar Expertisepunt LOB VO-MBO

Op 30 juni 2017 eindigt het project ‘Servicepunt LOB Mbo’. We kijken terug op inspirerende bijeenkomsten waar belangrijke LOB-thema’s aan bod zijn geweest. Maar de aandacht voor LOB in het onderwijs eindigt zeker niet! Op 1 juli 2017 start namelijk het nieuwe Expertisepunt LOB VO-MBO. Met dit expertisepunt LOB hebben de VO-raad en MBO Raad de ambitie om vo- en mbo-scholen gedurende de komende 2,5 jaar te faciliteren bij het realiseren van goede loopbaanbegeleiding voor jongeren, in een loopbaangerichte leeromgeving.

Tot dit nieuwe expertisepunt van start gaat, blijft de website van het Servicepunt LOB MBO voorlopig beschikbaar (www.lob4mbo.nl), hier kunt u dus gewoon terecht voor alle informatie en publicaties. Ook voor uw LOB-vragen kunt u blijven mailen naar lob4mbo@mbodiensten.nl
Zodra het nieuwe Expertisepunt LOB VO-MBO van start gaat, ontvangt u van hen bericht.