Toelatingsrecht mbo

Toelatingsrecht mbo

In het voorjaar 2017 zijn er drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten door OCW georganiseerd over de wet “Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’.

De gegeven presentaties kunt u hieronder downlaoden en er uw voordeel mee doen. Naast de algemene informatie van OCW, zijn er een drietal presentaties van mbo-scholen toegevoegd, die allen een voorbeeld schetsen van ontwikkelingen in het kader van Loopbaangerichte Intake.

Daarnaast is er en filmpje beschikbaar over de ontwikkelingen die in het kader van City Deal hebben plaatsgevonden en een direct verband hebben met de ontwikkelingen t.a.v. intake: https://youtu.be/0Yv81TEV_Uc

De laatste link biedt inzicht in de actuele Q&A’s over de wet. Deze wordt op korte termijn aangepast op basis van de landelijke bijeenkomsten. https://www.mboraad.nl/publicaties/qa-wet-toelatingsrecht-%E2%80%93-juni-2017

  • Presentatie Helicon Opleidingen Download
  • Presentatie ROC Midden Nederland Download
  • Presentatie ROC Friese Poort Download
  • Presentatie wet Toelatingsrecht door het ministerie van OCW Download