‘Anders doen denken’ in het onderwijs

De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Maar hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs dan ook écht anders wordt? Dat het leiden
en begeleiden door docenten en managers verandert, zodat jongeren handvatten krijgen om zichzelf te kunnen handhaven in een veranderende wereld?
 
Hoe kunnen onderwijs, beroepspraktijk en wetenschap de krachten bundelen om die veranderingen ook verbeteringen te laten worden? Tijdens de conferentie ‘Anders doen denken in het onderwijs’ proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Vernieuwers in het onderwijs gaan
met je in gesprek over anders denken in het onderwijs.