• Citydeal en pilot loopbaangerichte intake

  Citydeal en pilot loopbaangerichte intake

  Nog te veel jongeren kiezen een studie zonder na te denken over wat bij hen past of welke opleiding kansen op de arbeidsmarkt biedt. Veel opleidingen die populair zijn onder vooral migrantenjongeren, bieden niet altijd goede kansen op werk. Een…

 • Toelatingsrecht mbo

  Toelatingsrecht mbo

  In het voorjaar 2017 zijn er drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten door OCW georganiseerd over de wet “Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo’. De gegeven presentaties kunt u hieronder downlaoden en er uw…

 • Project LOB en Gelijke Kansen gestart

  Naast het project Expertisepunt LOB VO MBO gaat het project “LOB - Gelijke Kansen” op 1 juli 2017 van start.  Het doel van dit project is jongeren extra te ondersteunen bij het maken van de…